Ochrona danych osobowych

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Siedlcach (dalej PSSE w Siedlcach), z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce. Dane kontaktowe administratora zamieszczone są w zakładce KONTAKT

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny i przejrzysty. Chcemy, by nasi interesanci mieli kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, dlatego informujemy, że mają Państwo możliwość uzyskania informacji o swoich danych osobowych, dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Zasadniczo PSSE w Siedlcach przetwarza dane na mocy przepisów prawa stojących na straży ochrony zdrowia publicznego oraz celem wykonywania statutowych badań i pomiarów.

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w naszej stacji szczegółowe informacje odnośnie:

  • zakresu, kategorii i celu podawania danych i podstawy prawnej przetwarzania
  • odbiorców danych lub ich kategoriach
  • źródła pochodzenia danych
  • dobrowolności / obligatoryjności podawania danych i jej podstawie oraz konsekwencji niepodania danych
  • okresu przechowywania
  • pozostałych praw dotyczących Państwa danych (w tym usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawie do przenoszenia danych)

znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA lub w siedzibie na miejscu.

 

PSSE w Siedlcach

  • nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób
  • nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom inaczej niż na podstawie przepisów prawa lub Państwa zgody
  • nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG)

 

Z prawa do informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej PSSE mogą Państwo skorzystać w każdym momencie.

W przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy – jest możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych (organu nadzorczego).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): tel. 25 644 20 40 wew. 41 iod.siedlce@psse.waw.pl

Czas wytworzenia informacji:
2018-05-19 11:57:57
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Siedlce
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2018-05-19 11:57:57
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Siedlce