Przejdź do treści

Praca

Praca

Informujemy, że w przypadku braku rekrutacji oraz braku klauzuli zgody osoby składającej CV na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza kp celem zatrudnienia nie mamy podstawy prawnej do przetwarzania tych danych. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni takie CV zlikwidować/usunąć i nie będą one rozpatrywane.

Czas wytworzenia informacji:
2017-10-13 12:43:54
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Siedlce
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2017-10-13 12:43:54
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Siedlce